ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

Θερμομόνωση της εξωτερικής τοιχοποιίας
Κάθε εξωτερική τοιχοποιία ενός θερμαινόμενου χώρου πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις θερμομόνωσης τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα. Η νομοθεσία για την εξοικονόμηση ενέργειας απαιτεί την ουσιαστική βελτίωση της θερμομόνωσης των εξωτερικών τοίχων στα κτίρια, είτε αυτή πρόκειται να τοποθετηθεί για πρώτη φορά, είτε βελτιωθεί και ανανεωθεί είτε αντικατασταθεί πλήρως. Υπάρχουν διάφοροι ρόποι για να επιτευχθεί αυτό.


Προϋπόθεση είναι να υπάρχει εξειδικευμένος σχεδιασμός και άρτια εφαρμογή όλων των μέτρων εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης κτιριακής θερμομόνωσης, που αποτελεί σήμερα τον πλέον αποτελεσματικό και λιγότερο δαπανηρό τρόπο μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και δροσισμό. Στις περιπτώσεις που ούτως ή άλλως λόγω κτιριακής γήρανσης και φθορών επίκεινται σημαντικές εργασίες ανακαίνισης αξίζει να σκεφτεί κανείς το θέμα της ολοκληρωμένης μόνωσης.


Σημαντικός παράγων για να επιλεχθεί ο ενδεδειγμένος τρόπος θερμομόνωσης είναι το είδος και η δομή της τοιχοποιίας στο περίβλημα του κτιρίου. Οι διάφορες εναλλακτικές επιλογές για την ορθολογική αναβάθμιση της θερμομόνωσης της εξωτερικής τοιχοποιίας του περιβλήματος ενός κτιρίου παρουσιάζoνται στην εικόνα:


Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης

Κατά την εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf THERMOPROSOPSIS επικολλώνται θερμομονωτικές πλάκες ειδικών προδιαγραφών εξωτερικά στις όψεις των κτιρίων.

Στη συνέχεια διαμορφώνονται επάνω τους τα επιθυμητά διακοσμητικά αρχιτεκτονικά στοιχεία (σκοτίες, κορνίζες κτλ) και τέλος εφαρμόζονται υψηλής ποιότητας επιχρίσματα ενισχυμένα με κατάλληλο υαλόπλεγμα.

Τα τελικά επιχρίσματα είναι έγχρωμα ή λευκά και υπάρχει η δυνατότητα για επιλογή ανάμεσα σε ιδιαίτερα ελκυστικές τεχνοτροπίες. Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε κτιρίου και τις απαιτήσεις σας, η Knauf προτείνει τρεις εναλλακτικές επιλογές που καλύπτουν πλήρως κάθε κατασκευαστική ανάγκη.Το μονωτικό υλικό του συστήματος

Λευκές αυτοσβενύμενες πλάκες διο- γκωμένου πολυστυρενίου EPS 60 ή EPS 80, με λ=0,039W/(mK) και λ=0,037W/ (mK) αντίστοιχα οι οποίες παράγονται σε διαστάσεις 1,00 x 0,60m με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 13163:2001. Το πάχος του μονωτικού υλικού καθορίζεται από τη μελέτη θερμομόνωσης που εκπονείται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό.