ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ


Τρόποι εφαρμογής


Η εσωτερική μόνωση των εξωτερικών τοιχοποιιών μπορεί να εφαρμοστεί με τους παρακάτω τρόπους:


Θερμομονωτικά πανέλα
Αποτελούνται από γυψοσανίδες οι οποίες συνήθως επενδύονται με μια μόνωση από ορυκτοβάμβακα ή πολυστερίνη. Τα πανέλα πρέπει να πληρούν τα πρότυπα DIN 13950 ή αντίστοιχα DIN 18184. Τα θερμομονωτικά πανέλα στερεώνονται με υλικό επικόλλησης στο υπόβαθρο.


Επενδύσεις Knauf με περιμετρική στερέωση σε ορθοστάτες


Αποτελούνται από γυψοσανίδες, μεταλλικό σκελετό, μόνωση και ανάλογα με τις φράγμα υδρατμών το οποίο τοποθετείται μεταξύ της γυψοσανίδας και του μονωτικού υλικού. Ο σκελετός αποτελείται από ελαφρά
μεταλλικά προφίλ. Οι επενδύσεις Knauf τοποθετούνται αυτοφερόμενα μπροστά από την εξωτερική τοιχοποιία.


Επενδύσεις με άμεση στερέωση σε οδηγούς


Η κατασκευή τους είναι όπως αυτή των αυτοφερόμενων επενδύσεων. Σε αντίθεση όμως με αυτές στερεώνονται σημειακά στην τοιχοποιία του υφιστάμενου κτιρίου.

Θερμομονωτικά υλικά


Σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο εφαρμογής DIN 4108-10, κατάλληλος για την εσωτερική μόνωση εξωτερικών τοιχοποιιών είναι ο τύπος εφαρμογής WI. Για θερμομονωτικά υλικά χρησιμοποιούνται κυρίως:

■ Θερμομονωτικά υλικά ορυκτοβάμβακα με τιμή θερμοαγωγιμότητας λ=0,04 W/(mK)κατά DIN EN 13162:2006-06 για επενδύσεις

■ Θερμομονωτικά υλικά από EPS κατά DIN EN 13163:2001-10 με τιμή θερμοαγωγιμότητας βάσει πιστοποιητικού λ=0,037 W/(mK) για το μονωτικό του πανέλου Knauf Betoboard.