ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ PANEL


Άνεση και πολλά περισσότερα...


Θερμομονωτικά πανέλα Knauf Betoboard
Οι επενδύσεις τοίχων με το ενεργειακά
αποδοτικό πανέλο Knauf Betoboard έχουν
πέρα από την βελτίωση της θερμομόνωσης
σε εσωτερικούς χώρους και επιπλέον
πλεονεκτήματα:
■Εύκολη εφαρμογή σαν ¨ξηρός σοβάς¨.


■Ταχύτητα δόμησης: δεν απαιτείται χρόνος
για να στεγνώσει – έτσι δεν καθυστερεί την
πρόοδο της κατασκευής.


■Λεία και ποιοτική επιφάνεια – ανωμαλίες
στην υπάρχουσα τοιχοποιία μπορούν να
εξαλειφθούν.


■Βελτίωση της ηχομόνωσης σε συμβατική
τοιχοποία και βελτίωση της ηχομόνωσης σε
παρακείμενη συμβατική τοιχοποιία.
Τα πανέλα Knauf Betoboard τοποθετούνται
χωρίς σκελετό στην υπάρχουσα συμβατική
τοιχοποιία. Η επικόλληση επιτυγχάνεται
με την επίστρωση κόλλας σε λωρίδα στην
πίσω όψη του πανέλου ή απευθείας στην
υπάρχουσα τοιχοποιία, πεταχτή σε μυστριές.
Προϋπόθεση είναι ένα στεγνό και στέρεο
υπόβαθρο (επαρκής σταθερότητα).
Τρόποι τοποθέτησης


■Μέθοδος γραμμωτής επικόλλησης για
ομαλές επιφάνειες (π.χ. σκυρόδεμα).

■Μέθοδος σημειακής επικόλλησης για
ανώμαλες επιφάνειες < 20 mm (π.χ.
οπτοπλινθοδομή).


■Μέθοδος με λωρίδες γυψοσανίδας για
πολύ ανώμαλες επιφάνειες < 30 mm (π.χ.
παλαιές τοιχοποιίες).


Προσοχή! :
Η κυκλοφορία ρεύματος αέρα στο κενό
μεταξύ του πανέλου και της τοιχοποιίας
πρέπει να αποφεύγεται. Ιδιαίτερη σημασία
στην αεροστεγανότητα θα πρέπει να δοθεί
στους αρμούς σε σημεία που η κατασκευή
ενώνεται με παρακείμενα δομικά στοιχεία